CESTOVNÍ PASY - EUROPASY

13.09.2019

Vítejte na článku CESTOVNÍ PASY -EUROPASY ...

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ CESTOVNÍHO PASU ?

Podmínkou vystavení cestovního pasu je zvíře označeno mikročipem.

CO JE CESTOVNÍ PAS - EUROPAS ?

Pas zvířat je úředním dokladem , kterým vlastník prokazuje identitu zvířete, platnost očkování proti vzteklině, případně jiným nemocem přenosných na psy, kočky, fretky. 

CO JE UVEDENO V CESTOVNÍM PASE ?

V cestovním pase jsou uvedeny všechny údaje o zvířeti (druh, jméno, věk, plemeno, pohlaví, barva srsti) a také údaje o majiteli zvířete.

Cestovní pas plno nahrazuje očkovací průkaz.

Majitel zvířete na všechny další očkování chodí s cestovním pasem,

a nikoliv s očkovacím průkazem.                                                 

KDO MŮŽE VYDÁVAT CESTOVNÍ PAS ?

Pas zvířete může vydat pouze veterinární lékař, který je pověřen na vydávání pasů zvířat a je zapsán do Seznamu pověřených veterinárních lékařů na vydávání pasů zvířat vedeném Komorou veterinárních lékařů. 

DOGID.cz Jediná známka pro psy, která necinká! 728x90
cat-logo-krmivo.cz.png