OČKOVÁNÍ FRETEK - schéma

13.09.2019

Vítejte na článku OČKOVÁNÍ FRETEK ...

Vakcinace fretek je doporučována, ale není zákonem povinná.

Zákonem povinná vakcinace je len u fretek , které cestují do zahraničí , a to jenom proti vzteklině.

U fretek doporučujeme vakcinace proti :

vzteklině 

psince 

leptospiróze ( hlavně fretky chované venku )

Vakcinační schéma pro fretky :

vakcinace 6. - 8 . týden ( D )

vakcinace 10-12 . týden ( DL)

vakcinace 13 .týden a později ( DL + R )

Revakcinace se provádí jednou ročně .

D - psinka

DL - psinka + leptospiróza

DL + R - psinka + leptospiróza + vzteklina