OČKOVÁNÍ KRÁLIKŮ , schéma

06.10.2019

Vítejte na článku OČKOVÁNÍ KRÁLÍKŮ ...

Očkování králiků není ze zákona povinné,

ale je to preventivní opatření, které chrání králíky před vypuknutím nákazy.

Očkování je nejspolehlivější metoda, která dokáže ochránit králíky

proti smrtelným nemocem .

Králíci se očkují proti

infekčním onemocněním :

mor

myxomatóza

proti onemocněním bakteriálního původu :

pasteurelóza

Vakcinační schéma pro mladé králíky :

1. vakcinace - 10. týden věku :

Kombinovaná vakcína Mor + Myxomatóza

Revakcinace se dělá vždy po půl roce.

V případě zvýšeného rizika výskytu onemocnění se může 1. vakcinace

dělat už v 6 . týdnu věku , s následnou revakcinaci v 10. týdnu věku,

a až pak po půl roce.

Vakcinace proti pasteurelóze :

První vakcinace - 7 . týden věku

Ve velkochovech - 4. týden věku

Revakcinace se dělá po půl roce.

Další očkování :

Očkování králíků proti kožním plísním :

- 6. týden věku