TETANUS KONÍ

29.09.2019

Vítejte na článku TETANUS KONÍ ...

Tetanus koní  je infekční onemocnění,

kde původcem je bakterie Clostridium tetanus.

Jedná se však o otravu toxinem, která táto bakterie tvoří.

JAK DOCHÁZÍ K NÁKAZE ?

Kůň se může infikovat přes znečištěný poranění,

nejčastěji to jsou hluboké rány.

K infekci může docházet i při : 

kastrační rány

rány po operaci

při infekci pupečního pahýlů

po pokousání

 při kování

při porodních poranění

JAKÉ JSOU KLINICKÉ PŘÍZNAKY ?

Na začátku onemocnění se objevuje

zhoršení pohybů

neochota při otáčení

přehnané nervové reakce při doteků, silném světle, nebo zvuků

Také se zhoršuje příjem krmiva.

Časem se zhoršují křeče a zatuhnutí svalů, koně přestávají žvýkat,

uši jsou nepohyblivé, a často má kůň vyhřezlé třetí víčka.

Ocas je tuhý a často směřuje nahoru.

Nakonec kůň ulehne.

V posledním stádiu selhává dýchání.

JAKÁ JE PREVENCE A TERAPIE ?

Nejlepší prevenci je vakcinace, a taky aplikace séra během operace,

nebo při léčbě poranění.

Při léčbě potřebuje kůň klid a tmu.

Každá rána se musí důkladně ošetřit, také se podávají antibiotika a séra,

a v případě neschopností polykání se musí zabezpečit výživa sondou.